Priser

Konsultationen för komplex utvärdering, detaljerad neurologisk undersökning, upprätta en individuellt anpassad behandlingsplan. (Tablettbehandling, Botox eller CGRP-injektion) (60min)

4500kr

Behandling med Botox injektion: Neurologisk uppföljning, konsultation hos neurolog, utvärdering av behandlingseffekter.

3500kr

Medicinsk uppföljning hos neurolog av annan förebyggande läkemedelsbehandling än Botox.
(tablettbehandling eller CGRP-injektion)

2500kr