Om Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom. Migrän minskar livskvaliteten, har allvarliga effekter på individen, på deras familjer och till och med på den globala ekonomin. Migrän är den tredje vanligaste sjukdomen i världen och den näst största orsaken till funktionshinder över hela världen enligt Migraine Research Foundation i USA. Allvarliga migränattacker klassificeras av Världshälsoorganisationen bland de mest funktionshindrande sjukdomar, jämförbara med quadriplegia (total förlamning av armar och ben). Trots allvaret och den frekventa förekomsten migrändrabbade ofta ignoreras. Under lång tid migrän var en mystisk sjukdom av okänd orsak. Lyckligtvis modern medicinsk vetenskap avslöjade många nya aspekter av sjukdomen och öppnade nya vägar för framgång terapi. På Medelixir Medical Clinic är vi migränspecialister i Stockholm som hjälper dig med olika migränbehandlingar för att minska huvudvärken.