Chart & Stethoscope

Våra migränbehandlingar
Bli av med din migrän med den senaste forskningen

 

Vi anpassar våra migränbehandlingar utefter dina behov

Lever du med migrän eller  annan typ kronisk huvudvärk? Våra behandlingar kan hjälpa dig att öka din livskvalitén och minska smärtan så du kan leva som vanligt igen. Under lång tid var migrän en mystisk sjukdom av okänd orsak men idag tack vare vår forskning kan vi hjälpa dig med olika behandlingar mot smärtan.

Bra att veta inför läkarbesöket ditt besök

Ta med tidigare utredningsresultat: Kopia av remissvar på MR hjärna om du har varit på sådan utredning, eventuellt journalkopior angående tidigare utredningar för huvudvärk samt kopia av senaste laboratoriet, läkemedellista från din husläkare inklusive uppgift om  eventuell läkemedelsallergi.

Skriv gärna huvudvärksdagbok.

Innan vi påbörjar en behandling träffas vi alltid på ett första besök där vi går genom dina symptom, tidigare sjukhusdomshistoria, nuvarande medicinering, vi gör en neurologisk undersökning innan vi fattar ett beslut om behandling. 

Läkemedel mot migränanfall

För att behandla akuta migränattacker förskriver vi efter bedömning triptaner (selektiva serotaninreceptoragonister) som exempelvis Sumatripan, Eletriptan, Zolmitripan.  Dessa anses att vara ett guldstandardläkemedel för akuta behandligar av migrän. 

Behandling mot kronisk migrän

För patienter som uppfyller diagnoskriterier för kronisk migrän, erbjuder vår mottagning insättning av förebyggande behandling i form av tablettbehandling eller Botox-injektioner samt även anti-CGRP behandling.

Förutom den medicinska-farmakologiska behandlingen erbjuder vi konsultation om icke-farmakologisk hantering av migrän så som stress, kostvanor och olika triggerfaktorer.

Botox mot migrän

Enligt den senaste forskning höjer Botox smärttröskeln i nerver som förmedlar smärtan vid migrän, vilket i sin tur resulterar i en lindring av migränanfallen.

Botox både minskar antalet migränanfall och smärtans intensitet.

Vid botoxbehandling i bakgrunden Du får även ett bättre svar när Du tar akutmedicin mot migränanfall.

Effekten av Botox byggs upp gradvis över tid. Efter 4:e behandlingstillfälle har 82 % av de som svarar på Botox halverat sina huvudvärksdagar per månad

Botox injektion innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A, vilket är ett protein som har en direkt hämnande effekt på uppkomst av smärta vid migrän. Botulinumtoxin  är ett biologiskt ämne som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Botox har  även en välkänd muskelavslappande effekt och används som kosmetisk behandling för att motverka rynkor.

Hur ger din läkare medicinska Botoxinjektioner?

Medicinsk Botoxinjektionen ges enligt ett internationelt godkänt protokoll, Ämnet injiceras lokalt i huden i små doser, Din läkare väljer ut 31 - 39 injektionsplatser, på pannan, vardera sida av huvudet, baksidan av huvudet, precis ovanför hårfästet i nacken samt i vardera skuldra.

Du får gå tillbaka till jobbet och vardagsaktivitet direkt efter behandlingen men  föreslås att avvakta träning under ett dygn efter behandlingen.

Botox förskrivs av din läkare på vår mottagning och ingår i högkostnadsskydd på apoteket.

 

Har Botox mot migrän några biverkningar?

Du kommer att få detaljerad information om dessa muntligt och skriftligt före terapin. Botox har använts inom sjukvården i över 30 år och är en välbeprövat läkemedel med bra säkerhetshistoria.

 

Depositphotos_44163615_xl-2015.jpg