Front%20Desk%20at%20Clinic_edited.jpg

Hjälp center och kontakt

Vem kan få behandling med Botox?

Det är vår neurolog som bedömer om Botox-behandling är lämplig för Dig utifrån Din sjukdomshistoria, typ av migrän, samt utvärdering av effekt av tidigare
behandlingsförsök.


 

Administrering av Botox-injektion

På vår klinik är det alltid en neurolog specialist läkare som ger dig behandling med Botox-injektion.

Om läkemedförskrivning

Alla läkemedel som vi rekommenderar förskrivs på recept, du får hämta ut medicinen på Apoteket, högkostnadsskydd gäller.